Online Familieopstelling

Ingrijpende gebeurtenissen binnen de familie en familiegeheimen hebben een enorme invloed op ons leven en de op de mate waarin we levensgeluk ervaren.

Veelal zijn we niet bewust hoezeer ons gedrag, onze overtuigingen en opvattingen beïnvloed zijn en worden door de familie waarin we zijn opgegroeid.

Familieopstelling is een prachtige en krachtige methode, ontwikkeld door Bert Hellinger, om inzicht en antwoorden te verkrijgen op diverse levensvragen.

Het maakt het verborgene zichtbaar, biedt ons de gelegenheid om opnieuw de verbinding te ervaren met onszelf en onze familieleden en geeft ons de mogelijkheid om ons op een liefdevolle wijze te bevrijden van verstrikkende patronen.

Zonder dat daarbij het gehele oude verhaal op tafel hoeft komen te liggen. Een Online Familieopstelling bij Masia Malagana laat jou in één enkele sessie lasten overdragen en kracht uitdragen!

DOEL VAN EEN OPSTELLING

Het doel van een opstelling is altijd om verandering aan te brengen. Dat vraagt van jou de bereidheid om een beweging te maken. En wanneer jij in beweging komt, beweegt het Universum en het gehele energieveld met jou mee.

Deze beweging brengt bij jou als wel bij alle betrokken familieleden een proces van transformatie op gang. Daarbij maakt het niet uit of familieleden zijn overleden.

Een opstelling werkt door op alle generaties, zowel op voorouders als nakomelingen.

TIJDENS DE OPSTELLLING

Tijdens een opstelling maken we gebruik van het alwetende veld, het collectieve bewustzijn en het onderbewustzijn. Wordt zichtbaar welke verbanden een rol spelen. Verbind jij je met het lot van je ouders en voorouders en ervaar je meteen de kracht van het systeem.

Het kan zijn dat je onbewust een lot of trauma meedraagt dat niet van jou is.

Een opstelling legt al deze verbanden bloot, biedt ruimte om uit te spreken wat tot nu toe onuitgesproken is gebleven en geeft iedereen de mogelijkheid om zijn/haar eigen plek in te nemen binnen het systeem zodat de harmonie terug kan keren.

Een uiterst effectieve en diep helende methode!

VERSTORINGEN BINNEN HET SYSTEEM

Allemaal maken we deel uit van een systeem. Binnen dit systeem heeft ieder zijn/haar eigen plek. Wanneer we niet de plek innemen binnen het systeem welke ons toebehoort, ontstaat er een verstoring. Dit uit zich op vele manieren:

 • Je ervaart een moeizame relatie met ouders en andere gezinsleden
 • Voelt je niet geaccepteerd
 • Last van bewijsdrang
 • Moeite hebben met geven en/of ontvangen
 • Continu zoeken naar bevestiging en/of goedkeuring
 • Worstelen met autoriteit
 • Je niet heel en compleet voelen
 • Niet voor jezelf durven opkomen
 • Onverklaarbare angsten
 • Hechtingsproblematiek
 • Verlatings- en bindingsangst
 • Verslavingen

We kunnen verstrikt raken in oude gedragspatronen en overlevingsstrategieën en/of dragen trauma en lasten mee van onze (voor)ouders welke vaak generaties lang zijn doorgegeven.

Een opstelling maakt deze verstrikkingen op een ongelooflijke wonderlijke en concrete manier duidelijk. Systeemwerk is zielswerk en behoeft weinig woorden. De basis is liefde en liefde heelt werkelijk alle wonden.

Van je gebonden naar verbonden voelen!

WANNEER EEN OPSTELLING?

 • Er is binnen mijn familie sprake van een geheim of taboe
 • Ik voel mij depressief
 • Ik wil de relatie met mijn ouders, broers en/of zussen verbeteren
 • Ik heb te maken met geweld en misbruik
 • Ik zit in een Burn/Bore Out
 • Ik loop vast in mijn werk
 • Mijn kind vertoont probleemgedrag
 • Ik voel me overal verantwoordelijk voor
 • Ik draag een last van schuld en schaamte met me mee
 • Er is geen ruimte voor rouw
 • Ik heb last van fysieke en/of mentale klachten
 • Iemand binnen de familie is verstoten
 • Er wordt niet gesproken over misbruik, een miskraam, geweld, oorlogstrauma, scheiding en/of zelfdoding
 • Verslaving speelt een grote rol binnen mijn familie

 EFFECTEN VAN EEN OPSTELLING

 • Je voelt je lichter en vrijer
 • Er is ruimte voor vergeving
 • Er ontstaat meer compassie
 • Verdieping in je relaties
 • Je voelt je opgelucht en zelfverzekerder
 • Hereniging en/of verzoening met familieleden
 • Familiebanden verstreken
 • Groei in bewustzijn
 • Een verschuiving en/of verandering in de energie plaats
 • Onderdrukte emoties en gevoelens worden doorleefd
 • Verandering van perspectief
 • Een dieper begrip van jezelf en de ander

Een Online Familieopstelling is zeker net zo helend en krachtig als een fysieke opstelling. Een sessie duurt een uur tot anderhalf uur en vindt plaats via Skype.

Jouw investering € 95

Voor het online magazine INSPIREREND LEVEN schreef ik een artikel over hoe ons emotionele brein werkt en hoe je kunt ontsnappen uit je eigen emotionele gijzeling. Lees verder…