Soul Retrieval

“Pas wanneer we bezield door het leven gaan, zien we de urgentie en relevantie van het terugwinnen van de ziel”.

-Daniella van de Zande-

WAT IS ZIELSVERLIES?

Wanneer een ervaring zo enorm overweldigend is dat we het niet kunnen verdragen kan er zielsafsplitsing plaatsvinden. Het is een overlevingsmechanisme van de ziel. Elk voorval dat een shock met zich meebrengt, kan zielsverlies tot stand brengen. Voor de langere of kortere duur van een periode. Soms zelfs een leven lang.

Dit noemen we zielsverlies.

Het zielsdeel dat ons lichaam verlaat doet dat zodat we niet de volledige impact van de pijn te hoeven ervaren. Het is een overlevingsmechanisme; een manier om pijn te overleven.

In de psychologie noemt men dit dissociatie. Binnen het sjamanisme spreken we van Soulloss.

Zielsverlies brengt fysiek, emotioneel en mentaal ongemak met zich mee dat zich op vele manieren kan manifesteren. Ziektes, aandoeningen, gebreken zijn hier voorbeelden van maar ook ervaren velen van ons geen eenheid, voelen ons niet compleet. Ervaren een leegte die maar niet te vullen blijkt waardoor we niet het gevoel hebben een vervullend leven te leiden.

We willen thuiskomen bij onszelf. Ons heel voelen. Maar hoe? We zijn gewend om artsen te raadplegen maar wie zorgt er voor de ziel?WANNEER IS ER SPRAKE VAN SOULLOSS?

Sjamanen en sjamanistische healers weten dat dit deel van de ziel zich in sjamanistische werelden bevindt en daar wacht op healing zodat het veilig thuis gebracht kan worden.

Het verloren zielsdeel keert veelal niet uit zichzelf terug. Weet vaak niet dat het trauma al voorbij is en is bovendien niet bewust van het feit dat het al lang veilig is om terug te keren. Soms ben je bewust van zielsverlies en soms helemaal niet.

Het gevoel er niet bij te kunnen, bezieling missen, een bepaalde mate van gevoelloosheid ervaren, sinds die ene ervaring nooit meer dezelfde zijn geweest, niet tot uiting komen en iets niet van de grond krijgen, steeds dezelfde situaties en personen tegenkomen in je leven waarbij het trauma wordt herhaald, duiden op zielsverlies. Misschien herken je jezelf in de volgende situaties:

 • Je huisdier is overleden, je voelt je niet aanwezig en emotioneel bevroren
 • Je partner beëindigd de relatie zonder dat jij dit wil
 • Na een operatie heb je het gevoel niet goed uit de narcose te zijn gekomen
 • Je hebt een zwaar auto ongeluk overleefd maar hebt het gevoel niet in je lichaam te zijn
 • Je hebt niet de kracht om uit een destructieve relatie te stappen
 • Je hebt met een narcistische ouder gebroken en hebt het gevoel dat je iets van jezelf hebt achtergelaten
 • Als kind je niet geliefd voelen door je ouders
 • Je bent chronisch ziek  

Deze voorbeelden vertellen het verhaal van een zielsdeel dat vertrekt zodat de situatie kan worden overleefd. Velen die te maken hebben gehad met zielsverlies, ervaren een gevoel van ‘niet helemaal hier’ zijn.

Symptomen van Soulloss:

 • Vermoeidheid
 • Afwezig zijn
 • Verslaving
 • Depressie
 • Vanuit je hoofd leven
 • Lusteloos
 • Verzwakt immuunsysteem
 • Verdriet dat maar niet over gaat
 • Gevoelloosheid
 • Niet volledig tot uitdrukking komen
 • Gevoel van leegte
 • PTSS
 • Je niet verbonden voelen
 • Dissociëren
 • Moeite hebben met aarden

WAT IS SOUL RETRIEVAL?

Overweldigende en schokkende gebeurtenissen, traumatische ervaringen uit dit en vorige levens, verlies van een dierbare of (huis)dier, verbroken relaties en programmeringen vanuit onze jeugd zijn situaties welke kunnen leiden tot zielsverlies.

Ook wanneer je een leven leidt dat niet in lijn is met jouw levensopdracht kan je ziel zich afsplitsen. Aanpassings- en pleasegedrag zijn voorbeelden die ervoor zorgen dat je leeft volgens verwachtingen, eisen, normen en waarden van de ander welke niet in overeenstemming zijn met die van jezelf. Het wezenlijk contact met jouw essentie gaat hierbij verloren.

Soul Retrieval is een krachtig sjamanistisch ritueel en betekent letterlijk het terughalen en herstel van de ziel. Verloren delen, kwaliteiten en energie worden teruggehaald. De sjamaan of sjamanistisch healer reist af naar sjamanistische werelden en gaat op zoek naar de verloren delen om ze vervolgens terug te brengen, te healen en te integreren. De verloren gegane energie en kracht keert terug, de heelheid van de ziel wordt herstelt en compleetheid wordt ervaren.“Dit werk is cruciaal voor de tijd waarin we leven.

De aarde wil haar kinderen thuis zien komen, en wel nu meteen. Het is tijd om terug naar huis te keren en hier op aarde onze rechtmatige plaats in te nemen.

Het is ons geboorterecht om volledig uitdrukking te geven aan onze ziel en een wereld te scheppen waarin we graag leven. En het is ons geboorterecht om te stralen als sterren aan de hemel.

De tijd is gekomen om ons licht opnieuw met de wereld te delen”.

Sandra Ingerman


HET CONSULT

Het sjamanistisch consult vindt live plaats via Skype en neemt ongeveer 90 minuten in beslag. Het herstellen van de heelheid van de ziel vraagt tijd. Ik wil je vragen voor- en na de healing geen drukke afspraken te plannen. Zorg dat je gedurende de sessie niet gestoord kunt worden.

In de dagen na de sessie vindt integratie plaats, neem daar alle tijd en ruimte voor en wacht met het eventueel delen van jouw ervaring tot drie dagen na de healing.

TIJDENS DE SESSIE

Vooraf tijdens het consult vindt een kort intake gesprek plaats. Daarin vertel je me wat je klachten zijn, welk hinder je hiervan ondervindt in het dagelijks leven en in welke mate het jou belemmert om het leven te leiden zoals jij je dat wenst.

Gedurende het consult blijven we in contact.

Ik wil je dan ook vragen om in verbinding te zijn en te blijven en geen andere activiteiten te ondernemen. Na de sessie vertel ik je mijn bevindingen en is er ruimte voor het delen van jouw ervaring. Er vindt geen coaching/adviesgesprek plaats.

Tijdens de Soul Retrieval wordt al het benodigde helende werk door mij en mijn Spirithelpers gedaan. Het komt soms voor dat een verloren zielsdeel niet ontvangen wil worden. Onbewust ben je er dan (nog) niet klaar voor dit zielsdeel terug te ontvangen. Het kan zijn dat je (nog) vasthoudt aan oud trauma en/of wil je ziekte en/of pijn (nog) niet loslaten of is er weerstand tegen verandering en onwil om stappen vooruit te zetten. Indien dit het geval is, wordt het zielsdeel wel teruggehaald maar is een volgende sessie op termijn wenselijk om dit deel alsnog te laten integreren.HET EFFECT VAN SOUL RETRIEVAL

Dit verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen voelen zich meteen meer geaard, beter in hun lijf zitten en steviger in zichzelf. Anderen voelen zich lichter en ervaren een vreugdevolle manier van zijn. Soms komen herinneringen aan oude trauma’s naar de oppervlakte waarbij emoties naar voren kunnen komen welke tijd vragen voor verwerking. Anderen merken een meer subtielere verandering op waarbij meerdere sessies wenselijk zijn zodat het teruggekeerde zielsdeel verder kan integreren.

Indien het zielsdeel volledig ontvangen is, vraagt het van jou nog wat innerlijk werk. Indien je al wat innerlijk werk voor jezelf verricht hebt, kan deze Soulretrieval een afsluiting betekenen van een bepaald proces. Anderzijds kan deze Soulretrieval het begin zijn van een nieuw proces.

De vaardigheden die nodig zijn om Soulretrieval toe te kunnen passen heeft Daniëlla opgedaan bij Sjamaan Petra Giesbergen (Altaiskaya Byelka).

Soulretrieval 90 min. ( incl. 21% IVA)

Jouw investering €125,=