Online Familieopstelling

Ingrijpende gebeurtenissen binnen de familie en familiegeheimen hebben een enorme invloed op ons leven en op de mate waarin we levensgeluk ervaren. Veelal zijn we niet bewust hoezeer ons gedrag, onze overtuigingen en onze opvattingen beïnvloed zijn en worden door de familie waarin we zijn opgegroeid.

Familieopstelling is een prachtige en krachtige methode, ontwikkeld door Bert Hellinger, om inzicht en antwoorden te verkrijgen op diverse levensvragen.

Het maakt het verborgene zichtbaar, biedt ons de gelegenheid om opnieuw de verbinding te ervaren met onszelf en onze familieleden en geeft ons de mogelijkheid om ons op een liefdevolle wijze te bevrijden van verstrikkende patronen. Zonder dat daarbij het gehele oude verhaal op tafel hoeft komen te liggen.

Een Online Familieopstelling bij Masia Malagana laat jou in één enkele sessie lasten uit het verleden overdragen en kracht uitdragen in het heden!


Ik heb een Online Familieopstelling gedaan. Het bijzondere aan de opstelling is dat het spirituele mooi overloopt in het aardse. Echt op een dieper niveau. Je krijgt inzichten in jezelf als ook je naasten.

Ik vind het echt een must voor je zelfontwikkeling!

Chantal


DOEL VAN EEN OPSTELLING

Het doel van een opstelling is altijd om verandering aan te brengen. Dat vraagt van jou de bereidheid om een beweging te maken. Deze beweging brengt bij jou als wel bij alle betrokken familieleden een proces van transformatie op gang. Daarbij maakt het niet uit of familieleden zijn overleden.

Een opstelling werkt door op alle generaties, zowel op voorouders als nakomelingen.

TIJDENS DE OPSTELLLING

Tijdens een opstelling maken we gebruik van het alwetende veld, het collectieve bewustzijn en het onderbewustzijn. Wordt zichtbaar welke verbanden een rol spelen. Verbind jij je met het lot van je ouders en voorouders en ervaar je meteen de kracht van het systeem.

Het kan zijn dat je onbewust een last, lot of trauma meedraagt dat niet van jou is.

Een opstelling legt al deze verbanden bloot, biedt ruimte om uit te spreken wat tot nu toe onuitgesproken is gebleven en geeft iedereen de mogelijkheid om zijn/haar eigen plek in te nemen binnen het systeem zodat de harmonie terug kan keren.

Een uiterst effectieve en diep helende methode!

VERSTORINGEN BINNEN HET SYSTEEM

Allemaal maken we deel uit van een systeem. Binnen dit systeem heeft ieder zijn/haar eigen plek. Wanneer we niet de plek innemen binnen het systeem welke ons toebehoort, ontstaat er een verstoring. Dit uit zich op vele manieren:

 • Je ervaart een moeizame relatie met ouders en andere gezinsleden
 • Voelt je niet geaccepteerd
 • Last van bewijsdrang en/of pleasegedrag
 • Worstelen met seksualiteit en geaardheid
 • Moeite hebben met geven en/of ontvangen
 • Continu zoeken naar bevestiging en/of goedkeuring
 • Moeite hebben met autoriteit
 • Je niet heel en compleet voelen
 • Niet voor jezelf durven opkomen
 • Moeite hebben met intimiteit
 • Onverklaarbare angsten
 • Hechtingsproblematiek
 • Verlatings- en bindingsangst
 • Verslavingen

DIEP ONTROEREND ZIELSWERK

We kunnen verstrikt raken in oude gedragspatronen en overlevingsstrategieën en/of dragen trauma en lasten mee van onze (voor)ouders welke vaak generaties lang zijn doorgegeven. Een opstelling maakt deze verstrikkingen op een ongelooflijke wonderlijke en concrete manier duidelijk.

Systeemwerk is zielswerk en behoeft weinig woorden. De basis is liefde en liefde heelt werkelijk alle wonden.

Het diep helende effect van systemisch werk is indrukwekkend. Het is ontroerend om te zien hoe het alwetende veld telkens weer het ongeziene zichtbaar maakt. Hoe jarenlange familiegeheimen eindelijk  worden onthuld, schulden kunnen worden ingelost en lasten worden afgelegd.

Het raakt diep te zien hoe liefde en compassie telkens weer de sleutels zijn om harten te openen en muren af te breken. Zelfs tot vele generaties terug! Pijn wordt gedeeld. Wonden worden geheeld. Verbindingen worden hersteld. Liefde wordt opnieuw ervaren.

De sleutel waarmee jouw voorouders hun harten hebben gesloten, krijg jij tijdens een Online Familieopstelling in handen. Hiermee kun je een hele voorouderlijn openen. De stilte doorbreken en vergeving laten ontstaan. En kan de last die generaties lang is gedragen en doorgegeven, eindelijk worden losgelaten.

WANNEER EEN OPSTELLING?

 • Er is binnen mijn familie sprake van een geheim of taboe
 • Ik voel mij depressief
 • Ik wil de relatie met mijn ouders, broers en/of zussen verbeteren
 • Ik heb te maken met geweld en misbruik
 • Ik zit in een Burn/Bore Out
 • Ik loop vast in mijn werk
 • Mijn kind vertoont probleemgedrag
 • Ik voel me overal verantwoordelijk voor
 • Ik draag een last van schuld en schaamte met me mee
 • Er is geen ruimte voor rouw
 • Ik heb last van fysieke en/of mentale klachten
 • Iemand binnen de familie is verstoten
 • Er wordt niet gesproken over misbruik, een miskraam, geweld, oorlogstrauma, scheiding en/of zelfdoding
 • Verslaving speelt een grote rol binnen mijn familie

 EFFECTEN VAN EEN OPSTELLING

 • Je voelt je lichter en vrijer
 • Er is ruimte voor vergeving
 • Er ontstaat meer compassie
 • Verdieping in je relaties
 • Je voelt je opgelucht en zelfverzekerder
 • Hereniging en/of verzoening met familieleden
 • Familiebanden versterken
 • Groei in bewustzijn
 • Een verschuiving en/of verandering in de energie
 • Onderdrukte emoties en gevoelens worden doorleefd
 • Verandering van perspectief
 • Een dieper begrip van jezelf en de ander

Een Online Familieopstelling is net zo helend en krachtig als een fysieke opstelling. Voor een sessie reserveren we 90 minuten en vindt plaats via Skype.

Jouw investering € 95,=

Voor het online magazine INSPIREREND LEVEN schreef ik een artikel over hoe ons emotionele brein werkt en hoe je kunt ontsnappen uit je eigen emotionele gijzeling. Lees verder…

Hoe triggers je helpen helen

 Lange tijd kun je worstelen met en werken aan verschillende kanten van jezelf die je eigenlijk niet zo graag ziet van jezelf. We noemen dit schaduwwerk. Het zijn de onderbelichte aspecten van jezelf die jouw zelfbeeld ondermijnen en welke je niet graag onder ogen komt. Toch willen ze graag gezien worden.


BESCHERMINGSMECHANISMEN

Wanneer je nog niet voldoende zicht hebt op welke kanten dat dan zijn, kun je je eerst richten op je beschermingsmechanismen. Deze tonen zich op het moment dat oude pijn geraakt wordt. Voorbij deze beschermingsmechanismen krijg je toegang tot oude pijn en de ongeziene delen.

Het zijn deze uitingen van ongeziene delen van jou die heel helder met je communiceren om jou bewust te laten worden van jouw werkelijke zelf. Telkens wordt je opnieuw naar jezelf terug geleid om de verbinding te ervaren die je zo mist.

Zoals bijvoorbeeld angst, onverklaarbare vermoeidheidsklachten, boosheid, stemmingswisselingen en depressie dat doen. Gevoelens die je als onprettig en ongewenst bestempeld en je in actie laten komen om het ‘probleem’ buiten jezelf op te lossen.


OUDE PIJN

Voordat je toegang kunt verkrijgen tot deze oude pijn dien je jezelf deze eerst te verlenen. Omdat ze zolang verborgen zijn geweest is het van belang dat je bereid bent jouw weerstanden te onderzoeken.

Kijk eens goed naar wat je afwijst, waarom je het afwijst en wat dat dan vervolgens over jou te vertellen heeft.

WEERSTAND

Weerstand wil je enkel laten geloven dat het nog altijd niet veilig is om deze oude pijn toe te laten.

In feite wijs je hiermee delen van jezelf af en dit geeft een gevoel van afgescheidenheid en niet verbonden zijn. Terwijl je juist zo verlangt naar heelheid.

Je gevoel klopt! Je treedt niet in verbinding met dat wat gezien wil worden. Het vertelt je exact met welk deel van jezelf jij de verbinding niet aan wilt gaan, welk onderscheid je maakt in jezelf.

TRIGGERS

Door triggers in het dagelijks leven wordt je hier telkens aan herinnerd. Iemand zegt iets over jou wat raakt, je schiet in de verdediging en zet alles in het werk om het tegendeel te bewijzen. Dit is de weerstand tegen het werkelijke voelen.

Echter weerstand zorgt ervoor dat je het buiten je houdt en buiten jezelf neerlegt. Dan geef je de ander en de omstandigheden de schuld. Het ligt in elke geval niet aan jou.

Jij voelt alleen het gekwetste deel in jou en bent zodanig geïdentificeerd hiermee dat jij je gekwetst en geraakt voelt en alles in het werk wordt gezet om het zelfbeeld dat jij gecreëerd hebt van jezelf, niet uiteen te laten vallen.

Want wat blijft er dan over van jou?

NIEUWE WAARHEID

Het is slechts een illusie, je bent niet wie je dacht te zijn. Dat is alles.

En wanneer dat inzicht tot je komt, voelt het juist als een enorme bevrijding. Niets gebeurt namelijk buiten jou om. Triggers helpen je bewustzijn te vergroten. Zodat jij bewust wordt van een nieuwe waarheid over jou.

In eerste instantie voelt het als een pijnlijk proces te ontdekken dat je niet bent wie je dacht te zijn. Jouw zelfbeeld gaf je houvast en hoe oncomfortabel het ook voelt, dit is wat je tot nu toe weet over jezelf en dat voelt vertrouwd.

Het onbekende is onbemind totdat je het leert kennen. Dan pas leer je jezelf écht kennen en leer je te houden van alle delen van jezelf. Dan ontstaat heelheid.

ZIELSHERINNERINGEN

Wanneer je echter het gevoel hebt “er maar niet bij te kunnen” en alsof het “niet van jou is”, dan kan het zijn dat je ziel herinneringen uit vorige levens linkt aan situaties, gebeurtenissen en ervaringen in dit leven. Je komt hier niet van los in het hier en nu. Je werkt hard aan jezelf maar komt voor jouw gevoel niet ‘verder’.

Het is van groot belang te beseffen welke impact dit heeft op jouw leven.

GESPREK MET DE ZIEL

Een Gesprek met de Ziel en/of een Familieopstelling zijn zeer helpend om inzicht te verkrijgen in deze herinneringen en ze de plek te geven waar ze thuis horen. Ook om een breder begrip van de ziel en de persoonlijkheid te verkrijgen. Zodat de diepe wortels van een specifiek thema kunnen worden doorgronden.

Uiteraard mag je het in DIT leven doen. Je mag er zelfs een heel leven over doen!

Zodra je herkenning én erkenning vindt voor traumatische ervaringen uit vorige levens, ontstaat er een dieper begrip van jezelf en het leven.
Wanneer zichtbaar wordt wat lange tijd ongezien is gebleven, waar ruimte ontstaat voor bewustzijn, kunnen deze ervaringen worden vrijgegeven.

Zo vindt ware heling plaats.

Verwerken…
Gelukt! Je staat op de lijst.