Stop het voeden van jouw pijnlichaam

Blijf niet langer vasthouden aan trauma’s en geloven in jouw verhaal. Je kunt écht stoppen met het voeden van jouw pijnlichaam.

Je wil wel loslaten zeg je maar je weet niet hoe en tegelijkertijd voelt het zo donker allemaal.

Ook al voelt het rot, verhult het jouw werkelijke potentie en hou jij jezelf hiermee gevangen in slachtofferschap, je houdt vast. Koste wat het kost. Het is tenslotte jouw enige houvast. Loslaten is geen optie. Maar de prijs die jij betaalt is hoog.

En zeg eens eerlijk; het levert je íets op. Anders zou je het niet doen.

Lieve jij, het is zo duidelijk. Dit is niet wie jij bent. Hier spreekt slechts het behoeftige en gewonde kind in jou. Zie dat jij je aan háár vasthoudt omdat je hiermee het gevoel krijgt alsnog gezien te worden. Maar zij wil worden gezien.

Nu denk je dat het jouw behoefte aan erkenning is die nog kan worden vervuld.
Dat jij de aandacht kunt krijgen die je denkt te verdienen. Op momenten voel je je zelfs gedragen. Daarnaast hunker je naar oneindige troost en wil je zó ontzettend graag je verhaal laten horen. En zij moeten luisteren.

De zucht naar liefde en geborgenheid is groot.

In alles wat je ooit tekort bent gekomen, lijkt nu dan alsnog vervulling te komen. De valse hoop doet leven. In werkelijkheid ben je nog steeds alleen maar aan het overleven…

En wanneer aan al deze steun en verwachtingen getornd wordt, schiet je in de verdediging.
Want oh, wat doet het pijn om wederom niet gezien te worden. Wat raakt dat een diepe leegte en oude wonden. Dat raakt dat ene stuk.

Maar jij bent niet stuk. En de ander kan jou niet helen.

Het is de wanhoop die jou voortdrijft. Op zoek naar bestaansrecht.

Maar je bent er al. Jij behoeft geen toestemming noch bevestiging.

Het is allemaal aan jou.

Dus stop met het blijven zitten in het duister. Wachtend tot de ander het licht aan doet. Jíj bént jouw eigen licht.

En wanneer je dát eenmaal kunt zien, hoeft het nooit meer zo donker te zijn.


Het is tijd voor een nieuwe waarheid over jou…

Kun je maar niet vergeven? Dit is waarom en ontdek meteen hoe het wél werkt

“Vergeef hen, omdat zij niet weten wat zij doen.”

Hier klinken de woorden van Jezus terwijl hij bidt aan het kruis. Dit is een moment van vergiffenis. Niet voor zichzelf. Niet voor zijn eigen lijden. Jezus wist al dat vergeving niet iets is wat je kunt doen.

JE KUNT DE ANDER NIET VERGEVEN

Vergeving is een beladen thema waar we allemaal weleens of vaker in ons leven mee te maken hebben. En jij nu misschien nog steeds.

Wist je dat je de ander helemaal niet kunt vergeven?

Ook al denken we dat we de ander dienen te vergeven, vergeven is niet iets wat je doet. Maar hoe werkt het dan wel?

BEVRIJD JEZELF VAN OUDE PIJN

Meestal is het boosheid die ons in de weg staat om onszelf te bevrijden van diepe, oude pijn of om de ander vrij te pleiten. Veelal zit hier ook weerstand op. Het voelt als een soort goedkeuring en kwijtschelding voor hetgeen ons ooit is aangedaan.

We houden de ander bewust of onbewust verantwoordelijk. Daarmee creëren we een slachtoffer positie voor onszelf. Er is tenslotte sprake van een dader.

En in deze positie ontkrachten we onszelf vólledig.

KIES VOOR JE EIGEN LEVENSGELUK

Ook wanneer jij het bent die vergeven wil worden kun je soms een heel leven, tevergeefs en tegen beter in, eindeloos wachten op iets dat van buitenaf dient te komen. Hiermee geef je de regie over jouw leven compleet weg en leg je tevens jouw levensgeluk in handen van de ander.

Het idee dat jij pas weer verder kunt met jouw leven wanneer de ander vergeving heeft verkregen of gegeven, is een illusie. Bovendien weerhoudt het je van een vrij en onbelast leven.

Ook hier is sprake van een slachtoffer positie. Door de verantwoording van je af te schuiven of jezelf op te geven.

VERGEVEN; ZO DOE JE DAT

Bestaat er dan wel zoiets als vergeving?

Jazeker. Maar het is niet iets wat je doet. Vergeving ontstaat. Uit zichzelf. Wanneer eenmaal de verantwoording is genomen door jou of de ander waarbij men bereid is te kijken naar zichzelf en hetgeen zich werkelijk heeft afgespeeld en wat ieders rol daar in is geweest.

SPREEK JE UIT EN ERKEN JE NALATIGHEID

Heb jij iemand iets ontnomen of aangedaan waarbij alle ‘schuld’ bij jou ligt? Erken dit dan. Volledig. Neem de verantwoording op je en spreek je uit. Ja, ik ben verantwoordelijk. Dit is wat ik heb nagelaten of gedaan vanuit mijn overtuiging en kennis van dat moment.

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID

Zeg dit alleen wanneer je ook daadwerkelijk bereid bent de verantwoordelijkheid op je te nemen. Ongeacht wat de ander daarvan vindt. Doe dit niet met de verwachting empathie of mededogen te zullen ontvangen. Laat dat geen enkele rol spelen. Wees slechts bereid de volledige verantwoording op je te nemen.

VOEL WAT HET MET JE DOET

Voel wat het met je doet. Zonder jezelf kleiner te maken. Zonder medelijden. Jouw gevoel leidt je naar jouw ware zelf.

Zodoende zul je ook kunnen voelen wat het met de ander heeft gedaan. Zo ontstaat empathie. Voor beide. Want met jouw oprechtheid waarin jij jouw verantwoording volledig op je neemt, erken je wat er is gebeurd.

WERKELIJK ONTMOETEN

Je zult zien dat de ander zich gehoord en begrepen voelt. Dan kom je tot elkaar. En daar in die ruimte waarin je elkaar werkelijk ontmoet, ontstaat vergeving. Als vanzelf.

De woorden : “ik vergeef je” zijn hier overbodig want ze bevatten geen enkele toegevoegde waarde.

Het is al ver-geven. Door oprecht alle verantwoording op je te nemen is het aan jou gegeven. Daar waar het thuis hoort.

HET IS AAN JOU

Andersom hoeft jouw onschuld niet te worden bewezen. Je bent het al. Altijd al geweest. Het was immers niet tegen jou. Het is áán jou. Wacht niet met vergeving. Het is niet iets wat je kunt doen. Herinner je de woorden van de Grote Genezer; “Vergeef hen omdat zij niet weten wat zij doen”.

Vergeven, zo doe je dat. En dan wordt vergif vergiffenis.


nog iets uit te spreken?

Dé 4 vragen waarmee je onmiddellijk ontstresst

Ben jij gauw overprikkeld? Voel jij je regelmatig overvraagd? Last van een laag zelfbeeld?

Dan is er een laatste RET middel!

Met de 4 vragen uit de RET-methode bevrijd je je onmiddellijk uit de emotionele gijzeling van een irrationele gedachte en voorkom je een stressvolle situatie. Daarnaast krijg je een meer realistische kijk op jezelf en het leven.

RET staat voor Rationeel Emotieve Therapie.
Hiermee onderzoek je de relatie tussen het denken en emoties.
Je bevraagt je gedachten en overtuigingen waardoor er onmiddellijk ruimte ontstaat voor nieuw perspectief.

Bovendien ontdek je dat het werkelijke probleem niet in het nu ligt maar jouw interpretatie van het heden meestal de aanleiding is voor stress.

Daarnaast leer je om je gedachten, gevoelens en gedrag beter op elkaar af te stemmen. Je ontdekt wat er werkelijk nodig is. Uiteindelijk voel je je meer verbonden met jezelf en de ander waardoor niet alleen de relatie met jezelf verbetert maar ook die met anderen.

Voel je je overweldigd door een bepaald persoon of een specifieke situatie, stel je jezelf dan de volgende 4 vragen:

1. Is het waar wat ik denk?
2. Bereik ik zo mijn doel?
3. Kom ik onnodig in conflict met mezelf?
4. Kom ik onnodig in conflict met anderen?

Spoor de irrationele gedachte op waar jij waarde aan hebt gegeven.

Voorbeeld: ” De ander gunt mij mijn succes niet”.

Deze ondermijnende gedachte staat het werkelijke succes, dat op jou staat te wachten, in de weg. Vervolgens is het een waarheid geworden voor jou welke je hebt aangenomen.


Tijd voor een nieuwe waarheid over jou!


Just breathe…

Can you hear Spirit whispering
Through the love that is flowing
And are you really listening
To what life is actually showing?

Are you able to surrender
Right here and right now
Are you willing to be tender
Knowing that you won’t break, only bow?

Come take my hand cause I know the way
I promise you will be fine, I promise you are safe
I won’t leave, I am here with you to stay
Just have some trust, I know you can be brave.

Let your breath cleanse your soul
And let it heal the disconnection
Cause living in love is our highest goal
and we are all longing for our own ressurection.

Joy and peace is really everywhere
So lets take one breath all together
Just live and let go, breathe and be aware
Cause at the end that’s all that really matters.


Daniella van de Zande


Vertel mij eens…


Het onvermijdelijke
is bijna daar
dat we afscheid nemen
van dit veelbewogen jaar.

Vertel me eens;
voelde het voor jou
best leefbaar
of was het ergens
moeilijk verteerbaar
had je misschien meer behoefte
aan een liefdevol gebaar
van hem of haar.

Miste je het er écht zijn voor elkaar
vond je de ander zelfs
niet altijd voor rede vatbaar

Vertel me eens;
ben jij ook zo klaar
met je zorgen maken
en je daardoor steeds verder verwijderd
van jezelf voelt raken

Ben je klaar
met het verzaken
van jouw échte levenstaken?
Omdat je met het schaamrood op de kaken
het liefst weg wilde rennen
en misschien zelfs
hebt willen afhaken.

Wil je juist
meer bezield
door het leven
en álles wat je in je hebt
voluit geven
vraag je dan af
wat is écht
en maak niet langer krom
wat is recht.

Vertel me eens:
ben jij er ook zo klaar mee?
Eerlijk zeggen, ja of nee
Ben je er ook klaar vóór?
Ok, luister dan, hoor…

Ik heb voor het nieuwe jaar
maar één enkele wens
lief, mooi medemens.

Voel
wat ik bedoel
want uiteindelijk
hebben wij
hetzelfde levensdoel.

Neem geen goede voornemens voor
want die plannen gaan toch nooit door.

Je komt er
vanzelf wel achter
dat niets zo is
als dat we dachten
en dat je eeuwig
kunt wachten
wanneer we nu niet
met vereende krachten
saamhorigheid en verbinding betrachten.

Probeer
wat meer
begrip van elkaar
te verwachten
want dáár
zitten we met ze allen op te wachten!

Dus vertel me eens,
hoe had jij dit
voor het komende
nieuwe jaar
in gedachten?
Ik kies voor meer verbinding in 2023

Grenzen stellen; zo doe je dat


Herken je dat gevoel dat er teveel van jou verlangd wordt? En durf je vervolgens niet te zeggen wat jij wil. Heb je moeite met het benoemen van jouw verlangens?

Grenzen aangeven kan behoorlijk lastig zijn. Hoe doe je dat?

ANDEREN HOUDEN GEEN REKENING MET JOU

Het verlangen is verbonden met het derde en vierde chakra. Het verlangen komt voort vanuit de Ziel en communiceert via het hart dat nauw samenwerkt met de wil.

Wanneer je niet weet wat je wil, vindt dat je onvoldoende ruimte krijgt of juist veel moeite moet doen om jouw ruimte in te nemen, dan heb je veelal het gevoel dat anderen geen rekening met jou houden. Ze lopen over je heen en zien jou niet staan.

PLEASEGEDRAG EN CODEPENTIE

Je vindt het lastig om te voelen wat jouw behoeften zijn en wat jij nodig hebt. Laat staan dat je er de juiste woorden aan kunt geven. Bovendien voel je je niet assertief genoeg om er iets van te zeggen. Pleasegedrag en codepente relaties zijn het gevolg.

ANGST VOOR AFWIJZING

Hieronder ligt een oud verhaal van diepgewortelde angst. Dat gaat over afwijzing. Een schrijnend verhaal dat vertelt over er niet bij horen. Het laat je nog altijd geloven dat er onvoldoende is voor jou en jij nog altijd niet voldoet.

En dus hou je je in. Wil je niet teveel opvallen en of doe je juist je uiterste best. En het gevoel wat je voelt klopt; je gaat over grenzen.

Het is echter niet de ander die dit doet. JIJ bent het.

EEN OVERLEVINGSMECHANISME

Realiseer je dat dit een overlevingsmechanisme is.
Vanuit dit oude mechanisme reageer je op situaties in het nu.

Situaties die lijken op gebeurtenissen uit je kindertijd waarin ouders/verzorgers je niet gaven wat je nodig had. Omdat je als kind tegen dat besef wordt beschermd, staat er een overlevingsmechanisme in je op.

DE ONVERVULDE BEHOEFTE

Nu als volwassene hoeven we niet langer te overleven. We hoeven de ander niet verantwoordelijk te blijven houden voor onze traumatische en pijnlijke ervaringen, voor een bepaald gemis en ongeluk in het leven.

Zie in dat je nog steeds hunkert naar bevestiging, harmonie en symbiose.
Zie ook hoe oud deze onvervulde behoefte is.
Herinner je dit en je zult jezelf vrij maken en tevens hiermee de ander vrijpleiten. Daarbij kom je los van een levenslange beperking welke je jezelf hebt opgelegd.

DURF GRENZELOOS TE ZIJN

Wanneer je dit niet onder ogen wil komen, zul jij je telkens buiten de groep voelen staan omdat je voorwaarden stelt. De ander dient jou eerst die het gevoel te geven dat jij erbij hoort en er toe doet.

Hiermee hoop je op bestaansrecht.

Het idee dat ‘zij’ jou eerst moeten accepteren vóórdat jij helemaal jezelf kunt zijn, houdt je in een illusie van afgescheidenheid.
Bovendien houdt het je klein.

Zo kan het maar zo zijn dat je de rest van je leven in een hoekje blijft zitten waar jij helemaal niet thuis hoort.

Wordt het niet eens tijd dat jij jezelf meer ruimte geeft? Durf eens volkomen grenzeloos te zijn!

behoEfte aan meer ruimte?

Bevrijd jezelf van oude pijn; 3 methoden

Het voelt ellendig en tóch doen we het bijna allemaal: vasthouden aan oude pijn. Holistisch therapeut Daniëlla van de Zande laat zien hoe jij kunt loskomen van leed uit het verleden.

Overlevingspatronen

We hebben allemaal ons eigen verhaal over oude pijn en traumatische ervaringen. Sommigen van ons werden geboren in ontwrichte gezinnen, zonder basisveiligheid, liefde en houvast. Anderen groeiden op bij ouders/verzorgers die niet capabel waren om te voorzien in onze basisbehoeften. Velen hebben een jeugd gehad waarin ze niet of nauwelijks werden gezien en gehoord.

Al deze ervaringen hebben een directe of indirecte invloed op onze ontwikkeling: op zowel fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel als energetisch niveau. We hebben onszelf als kind patronen aangeleerd, de zogenoemde ‘overlevingspatronen’. Ons gedrag kan in ons volwassen leven nog altijd hierdoor worden bepaald.


“Een ander kan jou niet helen. Alleen jij kunt jezelf helen. Je hoeft het echter niet alleen te doen. Wanneer je dat gaat inzien, ben je in staat om jezelf te bevrijden uit de slachtoffer-positie waarin jij jezelf hebt geplaatst.”

Daniëlla van de Zande


Gevangen in slachtofferschap

We houden vaak vast aan een oud verhaal. Het voelt rot, het verhult onze werkelijke potentie en houdt ons gevangen in slachtofferschap. Toch levert het íets op – anders zouden we het niet doen. Ik zeg we omdat we dit allemaal kennen, doen of deden. Door de (her)erkenning ervan, kunnen we een start maken met onszelf helen.

We houden eraan vast, omdat we het gevoel hebben er nog ‘iets’ mee te kunnen krijgen. Iets wat we in onze kindertijd zo nodig hadden en gemist hebben. We willen alsnog gezien worden. Gehoord worden. We willen erkenning voor onze pijn en het leed dat ons is aangedaan.

Oude pijn als houvast

Vaak voltrekt dit patroon zich op onbewust niveau. En vaak krijgen we ook die aandacht. Worden we zelfs tijdelijk door de ander gedragen. We worden eindeloos getroost en aangehoord. Onze verlangens lijken toch nog vervuld te worden.

Maar het is een illusie. Een bodemloze put. Niet te vullen.

En toch blijven we het doen. Loslaten is geen optie, want het oude verhaal geeft ons houvast. Wanneer eraan getornd wordt, schieten we in de verdediging. Want oh, wat voelt het pijnlijk om niet of onjuist begrepen te worden. Wat raakt dat diepe leegte en oude wonden. Wat voelt dat stuk. Maar jij bent niet stuk. Jij bent heel. Alleen ervaar je dat niet als zodanig en doe je er alles aan om die heelheid te ervaren.

verbind je met jouw kracht

De ander hoeft jouw pijn niet te zien of te begrijpen. De ander kan jou niet helen. En wanneer je dat eenmaal gaat inzien, ben je in staat om jezelf te bevrijden uit de slachtofferpositie waarin jij jezelf hebt geplaatst. Dan komt er zo ontzettend veel kracht in jou vrij!

Kracht waarmee jij niet alleen jezelf bevrijdt. Ook de ander ontsla je daarmee van zijn rol als redder. Je komt los van jouw afhankelijkheid, van de niet te stillen zucht naar liefde, erkenning en aandacht. Nu kun jij jezelf volledig ervaren zoals je werkelijk bent. Wie ben jij zonder jouw verhaal?

3x Oefening: bevrijd jezelf van oude pijn
1. Luisteren naar je lichaam

*Ga ontspannen zitten of liggen. Span al je spieren even stevig aan. Richt dan je aandacht op jouw lijf: begin bij je tenen en werk langzaam naar boven toe.

*Wanneer je je volledig of enigszins ontspannen voelt, ga je in gedachten terug naar het moment dat jij je overweldigd voelde door een bepaalde emotie. Iets of iemand heeft je geraakt. Herinner je welke emotie er in jou opstond: boosheid, angst, verdriet, jaloezie.

Emoties geven altijd een fysieke reactie. Het is je lichaam dat helder met jou communiceert. Jij mag luisteren. Voel je spanning, een zwaar gevoel, een druk, verkramping of een rilling? Ga met je aandacht naar die plek in je lijf waar je deze specifieke sensatie waarneemt. Laat het vervolgens volledig toe. Geef jezelf toestemming om te voelen wat er gevoeld wil worden.

*Plaats je handen vervolgens op de plek waar je deze sensatie waarneemt. Zonder dat dit onprettige gevoel nu weg hoeft, maak je er contact mee. Adem ernaartoe. Daarmee zeg je tegen jezelf: ‘Zo voelt boosheid, angst, verdriet of jaloezie in mijn lijf. Het is zo. Daar hoef ik niets aan te veranderen. Ik hoef het niet op te lossen.’

*Ontspan in dit moment, blijf erbij. Na enkele momenten ervaar je dat het gevoel verzacht. Het laat jou los en zodoende ontstaat ruimte voor een ander gevoel zoals bijvoorbeeld innerlijke rust en kalmte.

2. Je volle verstand gebruiken

Wanneer we ‘vast’ zitten in een oud verhaal, draait ons emotionele brein overuren. Ons analytisch vermogen neemt af. We zijn nauwelijks in staat om de realiteit te zien zoals ze is en daaruit volgen onze, vaak destructieve, handelingen. Om het emotionele brein te kalmeren en jezelf los te maken van het oude verhaal, is het van groot belang om beide hersenhelften te stimuleren. Hersenonderzoek wijst uit dat we ons brein veel effectiever benutten wanneer we beide helften gebruiken. Het verbetert onze concentratie en ons hele welzijn.

3. Schrijf in een dagboek

Schrijven is een helende methode om inzicht te krijgen in situaties, gevoelens en gedachten. Onze linkerhersenhelft is betrokken bij onze taalvaardigheid. Zorg voor een mooi dagboek en neem dagelijks een moment voor jezelf om al jouw gevoelens en gedachten van de dag aan het papier toe te vertrouwen.

Je hoeft niet poëtisch te schrijven; taalfouten mogen gemaakt worden. Uiteindelijk gaat het om het schrijfproces.

Omdat het jouw dagboek is, ben je vrij om alles op te schrijven wat er in je opkomt. Het maakt niet uit of het waar is of niet. Het is een veilige en heilige plek waar jij gehoord wordt en waar niemand meekijkt. Bovendien heb jij recht op jouw gevoelens en gedachten en door er woorden aan te geven, lucht je letterlijk jouw hart.

Datgene wat diep in jou leeft, krijgt nu vorm buiten jou. Zo kun je met een open blik kijken naar wat zich heeft afgespeeld. Bovendien wordt zo het oude verhaal dat erin verweven zit zichtbaar wat jou tenslotte vele nieuwe inzichten oplevert.

4. Erop los fantaseren

Visualiseren is een krachtig middel om jezelf te voeden met nieuwe gedachten en gevoelens. Onze rechterhersenhelft wordt gestimuleerd bij het vormen van beelden. Visualiseren heeft hetzelfde effect op ons brein als de daadwerkelijk actie.
Je kunt visualiseren voor de toekomst, maar het is ook mogelijk om beelden terug te halen en zo een geluksgevoel op te roepen.

Denk eens aan een moment waarop je oervertrouwen voelde.

Ga terug naar die ene succeservaring, toen jij je onoverwinnelijk voelde. Denk aan dat moment dat jij je intens gelukkig voelde. Stel je het zo gedetailleerd mogelijk voor.

Oftewel, fantaseer er lustig op los!

Hoe was de situatie, wat speelde er? Wie waren erbij betrokken, wat werd er gezegd, wat deed je en wat deed je juist niet? Wat was de uitkomst, hoe voelde dat? Laat de gebeurtenis volledig afspelen voor je geestesoog en verbind je met het gevoel dat het in jou oproept. Waar voel je dit in je lijf?

De beloning is groot. Door te visualiseren houd je eigenlijk je brein een beetje voor de gek. Ons brein kent namelijk niet het verschil tussen wél en niet gebeurd. Het reageert onmiddellijk op deze ervaring door allerlei gelukshormonen in je lijf te laten rondfladderen zoals serotonine, dopamine, oxytocine en/of endorfine.

Het zijn natuurlijke rustgevers die je meteen in een staat van gelukzaligheid brengen. Zo kun je in alle rust opnieuw naar de situatie kijken en je realiseren dat je slechts verwikkeld was in het oude verhaal.

De realiteit blijkt vaak veel minder hevig te zijn dan je dacht!


Hulp nodig?

10 kilo lichter in 6 dagen!

Dat is wat ze tegen ons zei aan het einde van de Inspiratieweek.

Alle ballast welke ze jarenlang met zich heeft meegedragen, heeft ze in één week losgelaten. Bovendien zijn voor alle zwaarte die van haar is afgevallen, waardevolle inzichten, heldere antwoorden en concrete handvatten bijgekomen.

Het was vooral het ademwerk dat haar zó dicht bij haar ziel heeft gebracht dat ze meteen na de sessie voor het eerst sinds 30 jaar haar bijna opgedroogde tranen rijkelijk kon laten stromen.

Niet van verdriet, enkel van oprechte ontroering. Haar ziel had haar beroerd.

Na een jarenlange strijd is ze nu eindelijk in staat om voorgoed haar gevecht te staken. Er zijn immers geen vijanden meer, enkel bondgenoten. Het is haar overduidelijk geworden hoezeer haar ziel verlangt naar haar aanwezigheid zodat ze samen kunnen werken zodat zij niet meer het gevoel heeft er altijd alleen voor te staan.

Ze besluitt voortaan achter zichzelf te gaan staan.

En dat opent een geheel nieuwe wereld voor haar. Een wereld waarin álles mogelijk blijkt. Bevrijd van verstikkingen uit het familiesysteem. Verbonden met het vooroudermedicijn. Vrij van oude zielscontracten en beklemmende geloftes die in een ver verleden zijn afgelegd.

Bij thuiskomst uit ze nogmaals haar dankbaarheid in een uitgebreide mail. Tevens laat ze ons weten zelfs 12 kilo kwijt te zijn!

De weegschaal onthulde onherroepelijk dat onze veelzijdige, gevarieerde en gezonde vegetarische maaltijden klaarblijkelijk hebben bijgedragen aan het verlies van die laatste 2 kilo’s…  

Wil jij ook een paar kilootjes kwijt? Reserveer dan nu jouw week!

INSPIRATIEWEEK “IN VERBINDING

INSPIRATIEWEEK “ZICHT OP JE ZIELSPAD”

Verlaat de verlatingsangst

Wanneer was het dat je hebt besloten de deur naar jouw hart te sluiten? En hoe lang is het nu geleden dat je nadat je deze hebt dichtgegooid, jezelf hebt voorgenomen deze nóóit meer te openen?

Ik begrijp je, waarom zou je ook.

Ervaringen uit het verleden hebben jou immers geleerd dat achter deze deur niets is. Niets voor jou. Dus waarom dan de deur openen? Waarom zou je deze binnen gaan?

Ik weet het, eigenlijk hebben zij de deur voor jou dichtgegooid. Hiermee namen ze niet alleen jouw onschuld maar ook jouw geloof en jouw onbevangenheid af.

Jouw kinderlijk enthousiasme. En jouw wereld van fantasie.

Het werd allemaal in de kiem gesmoord. Het kind in jou verdween. En is nooit meer terug gekomen. Zij wilden jouw liefde niet. Zij wilden jou niet.

Gevangen in jouw wereld van onmacht en eenzaamheid, overleefde jij met dat wat er was. Zo klein als dat je was.

Wanneer er nu geklopt wordt op die deur, verstijf je. Wantrouwen staat als een onverbiddelijke poortwachter onmiddellijk in je op. Het liefst verschuil je je en je bent constant alert. Want de klop komt áltijd iets halen. Nooit iets brengen.

Dit is immers jouw ervaring. Uit het verleden.

Lieverd, kom terug naar het heden.

Zie de overvloed die er voor jou is! Jouw Liefde kan niet op. Jij kunt niet meer stuk.

Je hoeft geen voorwaarden te stellen aan die andere kant. Het leven staat namelijk vollédig aan jóuw kant. Het is er allemaal, óók voor jou!

Dus beantwoord de klop. Het kloppen van het hart. Dat uitreikt naar jou.

Open die deur. De deur van jouw hart. Zet deze open. Wagenwijd.

Verwelkom datgene, Wat het ook is. Verwelkom diegene. Wie het ook is.

En voel dat het nu klopt om de verlatingsangst jou te laten verlaten.


SOUL RETRIEVAL

Laat het kind in jou terugkeren en kom samen thuis.

Wat bezielt jou?

Binnen het Sjamanisme gaan we ervanuit dat álles bezield is.
Wanneer we bezield door het leven gaan, leven we onze zielsbestemming.

Dan zijn we wakker en aanwezig.

We ervaren een bevlogenheid die ons moed en kracht geeft om de kansen en mogelijkheden te zien die in de wegversperringen op ons levenspad verborgen liggen.

Bezieling gaat over gemotiveerd zijn, passie voelen, gedrevenheid en enthousiasme ervaren.

Ga jij bezield door het leven?

Ontdek het door jezelf de volgende vragen te stellen:

🔸️Wat bezielt mij?
🔸️Weet ik anderen te inspireren?
🔸️Wat is mijn motivatie?
🔸️Moedig ik aan?
🔸️Vertel ik mijn verhaal bevlogen?
🔸️Ervaar ik enthousiasme?
🔸️Maak ik af waar ik aan begonnen ben?
🔸️Volg ik mijn eigen natuur?
🔸️Vertrouw ik op mijn eigen kracht?

Wanneer je besluit om voortaan bezield door het leven te gaan, zul je worden uitgedaagd om je volledig te richten op jouw kosmische opdracht.

Laat 2023 jouw jaar van bezieling zijn!


Wat is mijn Kosmische opdracht?