Welke Zielsafspraken heb jij gemaakt?

Zielscontracten belemmeren ons leven te leven in vrijheid.

Als jij je niet vrij voelt om te kiezen wat en hoe jij het wil, kan er sprake zijn van beperkende zielscontracten. Wanneer je bijvoorbeeld op zielsniveau hebt afgesproken altijd voor iemand te zullen zorgen, draag je deze belofte vele levens met je mee. Je voelt dan altijd de noodzaak om te zorgen voor de ander en dat gaat ten koste van jezelf.

Je blijft continu zorg dragen voor de ander, ongeacht of je zelf zorg nodig hebt of de ander helemaal geen zorg wenst. Hierdoor stagneert jouw eigen energie en ontwikkeling en kom je niet geheel tot uiting.

Zielscontracten kunnen verstikkend aanvoelen. Beloftes die we hebben gemaakt, een eed welke we hebben afgelegd, een overeenkomst die we zijn aangegaan of iets dat we hebben gezworen kan ons enorm klein houden en beperken. Toch geven ze ons iets; zoals een gevoel van veiligheid, liefde en bestaansrecht.

Wanneer ontstaan Zielscontracten ?

1. Bij sterven en langdurige ziekte

2. Uit loyaliteit.

3. Tijdens een verliefdheid

4. Door opvoeding

5. Gedurende 2 levens in

6. Bij extreme situaties

7. Middels geërfde Zielscontracten

8. Oorlogstrauma

Op het moment dat een Zielscontract tot stand komt kan dit op dat moment volledig in overeenstemming zijn met jouw ziel en gevoel.

Toch kan het in het heden behoorlijk moeilijk zijn om ze na te leven. Omdat je niet meer kunt voldoen aan de destijds gemaakte afspraken, voel je je niet vrij het leven te leven zoals jij dat wilt.

Je voelt je beperkt en gevangen en bent vaak niet eens bewust van deze Zielscontracten.

Tijdens het ritueel Zielscontracten in onze Inspiratieweek Zicht op je Zielspad, herzien we deze overeenkomsten, maken we nieuwe afspraken en stellen we andere en meer gunstige voorwaarden op.

Daarnaast worden de energetische lijnen opgeschoond en creëren we een meer harmonieuze samenwerkingsovereenkomst dat ook goed werkt voor jou.


Jouw nieuwe contract vind je hier