Dé 4 vragen waarmee je onmiddellijk ontstresst

Ben jij gauw overprikkeld? Voel jij je regelmatig overvraagd? Last van een laag zelfbeeld?

Dan is er een laatste RET middel!

Met de 4 vragen uit de RET-methode bevrijd je je onmiddellijk uit de emotionele gijzeling van een irrationele gedachte en voorkom je een stressvolle situatie. Daarnaast krijg je een meer realistische kijk op jezelf en het leven.

RET staat voor Rationeel Emotieve Therapie.
Hiermee onderzoek je de relatie tussen het denken en emoties.
Je bevraagt je gedachten en overtuigingen waardoor er onmiddellijk ruimte ontstaat voor nieuw perspectief.

Bovendien ontdek je dat het werkelijke probleem niet in het nu ligt maar jouw interpretatie van het heden meestal de aanleiding is voor stress.

Daarnaast leer je om je gedachten, gevoelens en gedrag beter op elkaar af te stemmen. Je ontdekt wat er werkelijk nodig is. Uiteindelijk voel je je meer verbonden met jezelf en de ander waardoor niet alleen de relatie met jezelf verbetert maar ook die met anderen.

Voel je je overweldigd door een bepaald persoon of een specifieke situatie, stel je jezelf dan de volgende 4 vragen:

1. Is het waar wat ik denk?
2. Bereik ik zo mijn doel?
3. Kom ik onnodig in conflict met mezelf?
4. Kom ik onnodig in conflict met anderen?

Spoor de irrationele gedachte op waar jij waarde aan hebt gegeven.

Voorbeeld: ” De ander gunt mij mijn succes niet”.

Deze ondermijnende gedachte staat het werkelijke succes, dat op jou staat te wachten, in de weg. Vervolgens is het een waarheid geworden voor jou welke je hebt aangenomen.


Tijd voor een nieuwe waarheid over jou!


Aan de slag met je trauma’s; de 7 belangrijkste stappen in jouw proces

Is het mogelijk jezelf te bevrijden van trauma om vervolgens weer in verbinding te komen met jezelf en jouw omgeving? Het is een geruststellende gedachte om te weten dat je géén levenslang hebt. Het is écht mogelijk jezelf te bevrijden uit de gevangenis waarin je het gevoel hebt dagelijks gegijzeld te worden door het emotionele brein en alleen maar bezig bent met overleven. De vraag is natuurlijk; hoe?1). WEES EERLIJK
Het begint allemaal met erkenning want “the truth will set you free”. Stop met het ontkennen van jouw waarheid en behoeften. Geloof niet langer in de illusie dat jij nog zult krijgen wat je nodig hebt door valse hoop gedachten; “als ik maar….dan..”. Wees bewust van verslavingen, please- en vluchtgedrag. Vraag jezelf af wat je wilt krijgen en/of vermijden.

2). LUISTER NAAR JE LIJF
Jij bent niet jouw lichaam, noch jouw emoties. Het lichaam heeft een ongelooflijke wijsheid die jou feilloos leidt naar de weg van zelfbevrijding. Luister naar jouw lichaam zodat het niet langer hoeft te schreeuwen. Wend de toon van compassie aan zodat de harde toon van vroeger wordt verzacht.

3). DURF (WEER) TE VOELEN
Erken je gevoelens en emoties als jaloezie, boosheid, angst en onmacht. onderdruk ze niet langer. Weet dat deze je ooit hebben beschermd tegen de pijn. Als kind kon je de waarheid niet aan, nu als volwassene inmiddels wel. Gevoelens kunnen je niets doen, ze willen enkel maar gevoeld worden. Laat ze door je lichaam gaan, laat je lijf het werk doen. Blijf erbij, jij bent de waarnemer.

4). NIEMAND HEEFT SCHULD
Leg de schuld niet bij jezelf of de ander. Er is jou iets overkomen. Iets aangrijpends dat te overweldigend was om te verwerken. Daar heb jij nu last van. Geef jezelf álle tijd en ruimte om te helen. Dat vraagt om jouw toewijding. Vanuit liefde, niet vanuit schuld(gevoel).

5). TRIGGERS HELPEN JE HELEN
Sluit je niet op of af. Blijf in verbinding met je omgeving, hoe overweldigend je deze ook ervaart. Er is geen aanleiding of noodzaak om je af te schermen of te begrenzen. Sta daarentegen open voor elke ervaring. Wees bovendien dankbaar voor de triggers vanuit de buitenwereld. Hoe pijnlijk ze ook zijn, ze helpen je helen.

6). BLIJF BESCHIKBAAR & AANWEZIG
Weet dat het nu veilig is om gezien te worden. Je hoeft je niet langer te verschuilen. Identificeer je niet langer met jouw verhaal. Dit werkt als een container. Kom daar uit. Maak je daarvan los. Sluit je niet af. Ondanks dat je zo gewend bent geraakt aan het negeren van jezelf en jouw gevoelens. Sta open voor contact en voor elke liefdevolle en tedere aanraking op zowel fysiek als mentaal vlak.

7). TIJD VOOR EEN NIEUWE WAARHEID
Kies er vanaf nu voor niet meer te geloven dat jij jouw trauma bént.  Dat er iets aan jou mankeert dat je moet fixen. Jij bent niet dit, jij erváárt dit. Stap uit het geloof dat je overgeleverd bent. Je hebt altijd een keuze. Geef niet langer de macht uit handen. Het zijn slechts de afweren die jou afhouden van het voelen van de werkelijke, oude pijn. Dank daarnaast ook je afweren voor hun bewezen diensten en zeg dat ze nu mogen gaan. Je hebt ze niet meer nodig. Je hebt het tenslotte overleefd!

JIJ BENT NIET JOUW TRAUMA

En herinner jezelf dit:
Jij bent niet jouw trauma. Het trauma zit in jou. En jij kunt het helen. Je kunt er voor bij. Je kunt voluit leven in plaats van over-leven!

Ooit ben je slachtoffer geweest van een afschuwelijk drama dat een gat heeft geslagen in jouw bestaan. Wanneer je bewust wordt van het feit dat je er nu voor kunt kiezen geen slachtoffer meer te willen zijn, verandert onmiddellijk jouw perspectief op de werkelijkheid.

BEVRIJD JEZELF!

Een werkelijkheid waarin jij jezelf kunt bevrijden uit de gevangenis waar jij jezelf, onbewust, in hebt opgesloten, en die jou een regelrechte ingang biedt naar een vrij bestaan.

Dán volgt het moment waarop je ontdekt dat je al die tijd tevergeefs op zoek bent geweest naar een sleutel van een deur die nimmer op slot is geweest.


Ontvang de 11 sleutels tot zelfbevrijding