Zo ontdek jij jouw kosmische opdracht

Ben je er nu écht klaar mee en klaar voor? Verlang je naar werkelijke verandering en verbinding?

Wil je ontzettend graag weer levensvreugde ervaren en álles wat in jou aanwezig is eruit halen maar kom je er maar niet bij?

Dan verwelkomen wij jou met een open hart en armen!

Moeiteloos doorzien wij jouw overlevingspatronen.
Hier kijken we recht in de ziel en breek jij door jouw muren heen. Afweermechanismen worden ontmanteld en jouw innerlijke kracht gereactiveerd.

Jouw kosmische opdracht wordt onthuld en je krijgt zicht op jouw zielspad.

Bovendien reiken wij jou álles aan zodat jij kan uitreiken naar álles wat voor jou klaar staat op jouw zielspad.
Daarvoor wordt er héél weinig van jou gevraagd.

Je hoeft enkel maar bereid te zijn volledig JA te zeggen tegen jezelf én het leven.

Ben jij bereid?


Wat is mijn kosmische opdracht?

Welke Zielsafspraken heb jij gemaakt?

Zielscontracten belemmeren ons leven te leven in vrijheid.

Als jij je niet vrij voelt om te kiezen wat en hoe jij het wil, kan er sprake zijn van beperkende zielscontracten. Wanneer je bijvoorbeeld op zielsniveau hebt afgesproken altijd voor iemand te zullen zorgen, draag je deze belofte vele levens met je mee. Je voelt dan altijd de noodzaak om te zorgen voor de ander en dat gaat ten koste van jezelf.

Je blijft continu zorg dragen voor de ander, ongeacht of je zelf zorg nodig hebt of de ander helemaal geen zorg wenst. Hierdoor stagneert jouw eigen energie en ontwikkeling en kom je niet geheel tot uiting.

Zielscontracten kunnen verstikkend aanvoelen. Beloftes die we hebben gemaakt, een eed welke we hebben afgelegd, een overeenkomst die we zijn aangegaan of iets dat we hebben gezworen kan ons enorm klein houden en beperken. Toch geven ze ons iets; zoals een gevoel van veiligheid, liefde en bestaansrecht.

Wanneer ontstaan Zielscontracten ?

1. Bij sterven en langdurige ziekte

2. Uit loyaliteit.

3. Tijdens een verliefdheid

4. Door opvoeding

5. Gedurende 2 levens in

6. Bij extreme situaties

7. Middels geërfde Zielscontracten

8. Oorlogstrauma

Op het moment dat een Zielscontract tot stand komt kan dit op dat moment volledig in overeenstemming zijn met jouw ziel en gevoel.

Toch kan het in het heden behoorlijk moeilijk zijn om ze na te leven. Omdat je niet meer kunt voldoen aan de destijds gemaakte afspraken, voel je je niet vrij het leven te leven zoals jij dat wilt.

Je voelt je beperkt en gevangen en bent vaak niet eens bewust van deze Zielscontracten.

Tijdens het ritueel Zielscontracten in onze Inspiratieweek Zicht op je Zielspad, herzien we deze overeenkomsten, maken we nieuwe afspraken en stellen we andere en meer gunstige voorwaarden op.

Daarnaast worden de energetische lijnen opgeschoond en creëren we een meer harmonieuze samenwerkingsovereenkomst dat ook goed werkt voor jou.


Jouw nieuwe contract vind je hier

For all Women

Woman,

you can be Crazy and Wild

You are the Mother and the Child

You can be the Beauty and the Bold

Never too young, never too old

Just aint afraid to unfold.


Women,

we are the Sinner

and the Saint

We can be like a poem and a paint

Be who you wanna be

Create that what you wanna see

Cause showing it all will set us free.


Daniëlla van de Zande

Opstelling ziekte en gezondheid

Vanuit onze holistische visie en systemisch oogpunt zien we ziekte als een signaal. Via ziektesymptomen communiceert ons lichaam en onze geest heel helder met ons. Wanneer we geleerd hebben te luisteren naar de signalen, kunnen we de verborgen boodschap ontcijferen die ziekte met zich mee brengt.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Zolang ik ziek ben/blijf hoef ik geen verantwoording te nemen
 • Liever ziek dan alleen zijn
 • Door ziek te zijn word ik gezien
 • Door ziek te zijn krijg ik wat ik nooit heb gehad
 • Ziek zijn om bewust te worden
 • Verhulling van verborgen geheimen zoals misbruik
 • Ziek zijn als gevolg van verlies
 • Ziek zijn als gevolg van een onvervulde kinderwens
 • Ziek zijn vanwege verlies en rouw
 • Ziek zijn als identificatie met slachtoffers en daders
 • Ziek zijn om dichter bij iemand te kunnen zijn

Tijdens een Opstelling Ziekte & Gezondheid kijken we naar de ziektesymptomen en hoe deze verband houden met patronen binnen het familiesysteem. De inzichten die hieruit voortvloeien kunnen een positief effect hebben op jouw herstelproces.

Tijdens een opstelling wordt zichtbaar of en voor welk familielid die verzwegen, vergeten of buitengesloten is of voor welk familiegeheim of lot de ziekte of het symptoom staat.

Middels systemisch werk zien we ook dat gezondheidsklachten, vaak onbewust, verband houden met een bepaalde weerstand tegen het leven en/of de ouders. We voelen ons tekort gedaan door ouders/verzorgers. Hebben in onze kindertijd niet gekregen wat we nodig hadden als gevolg van een traumatische ervaring van de moeder rondom de zwangerschap of geboorte. Door een emotioneel afwezige vader of omdat er bijvoorbeeld sprake was van een ongewenste zwangerschap.

Door bereid te zijn te willen onderzoeken wat ziekte jou wil laten weten, zet je de eerste stap op weg naar herstel. Gaandeweg jouw proces zul je de onderliggende dynamiek ontdekken waardoor je ziekte anders gaat bekijken en bewust wordt dat ziekte aanwezig is om iets aan het licht te brengen.

Een Opstelling Ziekte en Gezondheid biedt niet altijd een oplossing. Soms kan door aanvaarding van de ziekte, hoe zwaar het ook voelt en zelfs wanneer genezing onmogelijk blijkt, het een plek krijgen zodat innerlijke rust kan wederkeren en de verbinding met het leven herstelt.

Loop niet langer door met klachten, kom onder ogen wat gezien wil worden en zet nu de eerste stappen op jouw pad van heling.

Jouw investering € 95,=Familieopstelling

Ingrijpende gebeurtenissen binnen de familie en familiegeheimen hebben een enorme invloed op ons leven en op de mate waarin we levensgeluk ervaren. Veelal zijn we niet bewust hoezeer ons gedrag, onze overtuigingen en onze opvattingen beïnvloed zijn en worden door de familie waarin we zijn opgegroeid.

Een Familieopstelling bij Masia Malagana laat jou in één enkele sessie lasten uit het verleden overdragen en kracht uitdragen in het heden!

verstoringen binnen het familiesysteem

Allemaal maken we deel uit van een systeem. Binnen dit systeem heeft ieder zijn/haar eigen plek. Wanneer we niet de plek innemen binnen het systeem welke ons toebehoort, ontstaat er een verstoring. Dit uit zich op vele manieren:

 • Je ervaart een moeizame relatie met ouders en andere gezinsleden
 • Voelt je niet geaccepteerd
 • Last van bewijsdrang en/of pleasegedrag
 • Worstelt met seksualiteit en geaardheid
 • Moeite hebben met geven en/of ontvangen
 • Continu zoeken naar bevestiging en/of goedkeuring
 • Moeite hebben met autoriteit
 • Je niet heel en compleet voelen
 • Niet voor jezelf durven opkomen
 • Moeite hebben met intimiteit
 • Onverklaarbare angsten
 • Hechtingsproblematiek
 • Verlatings- en bindingsangst
 • Verslavingen
een opstelling raakt diep 

Het uiterst intens en helende effect van systemisch werk is indrukwekkend. Het is ontroerend om te zien hoe het alwetende veld telkens weer het ongeziene zichtbaar maakt. Hoe jarenlange gedragen familiegeheimen eindelijk kunnen worden onthuld, schulden worden ingelost en lasten worden afgelegd.

Het raakt diep te zien hoe liefde en compassie telkens weer de sleutels zijn om harten te openen en muren af te breken. Zelfs tot wel 7 generaties terug!

Pijn wordt gedeeld. Wonden worden geheeld.
Verbindingen worden hersteld. Liefde wordt opnieuw ervaren.

lasten van voorouders

De sleutel waarmee jouw voorouders hun harten hebben gesloten, krijg jij tijdens een Familieopstelling in handen. Hiermee kun je een gehele voorouderlijn van wel 7 generaties openen. Bovendien krijg je de gelegenheid om een jarenlange stilte te doorbreken en vergeving laten ontstaan. En kan de last die generaties lang is gedragen en doorgegeven, eindelijk worden
losgelaten.

jouw plek innemen 

Tijdens een opstelling maken we gebruik van het alwetende veld, het collectieve bewustzijn en het onderbewustzijn. Zodoende wordt zichtbaar welke verbanden een rol spelen. Bovendien verbind jij je op deze wijze met het lot van je ouders en voorouders en ervaar je meteen de kracht van het systeem.

Het kan zijn dat je onbewust een last, lot of trauma
meedraagt dat niet van jou is.

Een opstelling legt al deze verbanden bloot, biedt ruimte om uit te spreken wat tot nu toe onuitgesproken is gebleven en geeft iedereen de mogelijkheid om zijn/haar eigen plek in te nemen binnen het systeem zodat de harmonie terug kan keren.

Een uiterst effectieve en diep helende methode!

Een online opstelling via Skype is net zo helend en krachtig als een fysieke 1 op 1 opstelling in ons Holistisch Centrum. Voor een sessie nemen we álle tijd en reserveren we dan ook 90 minuten.

Jouw investering € 95


Opstelling Oud Zeer

Voel je de zwaarte van de last die op je hart drukt en welke je soms de adem beneemt? Word je gekweld door ongewilde, giftige gedachten en kom je maar niet tot vergiffenis? Voel je je regelmatig gegijzeld door het emotionele brein en overlevingspatronen?

Dan is het tijd dat jij jezelf bevrijd en zélf je eigen lot gaat bepalen!

Wanneer we oud zeer, hoe groot of klein ook, niet hebben kunnen verwerken ervaren we symptomen van aanwezig trauma of onverwerkte oude pijn. Voorbeelden hiervan zijn:


• Binding – en/ verlatingsangst
• Onverklaarbare fysieke klachten
• Geen keuzes durven maken
• Fibromyalgie
• Chronische vermoeidheid
• Niet in het hier en nu zijn
• Migraine
• Depressie
• Burn Out/In
• Slaapstoornissen
• Verstoord immuunsysteem
• ADD/ADHD
• Verslavingen
• Geen levenslust ervaren
• Cynisme
• Angst- en paniekaanvallen
• Hyperventilatie
• Ontstekingsgevoeligheid
• Boosheid

FAMILIETRAUMA

Sommige trauma’s worden veroorzaakt door problemen binnen een familie welke van generatie op generatie worden doorgegeven. Een trauma kan overgenomen zijn uit jouw familie.  Uit een opstelling kan blijken waar dit mee te maken heeft. Er zijn oude pijnen die van de ene generatie op de ander overgaan. Daarnaast zijn sommige families erg gevoelig voor bepaalde aandoeningen.

Voorbeelden van familietrauma’s zijn:

• Ernstige verwaarlozing
• Misbruik
• Oorlogstrauma
• Partnergeweld
• Natuurrampen
• Abortus
• Gedwongen huwelijk
• Gevangenschap
• Verlies van ouders/kind
• Symbiosetrauma
• Incest

doel van de opstelling

Door een opstelling wordt oud zeer verwerkt.
Oude pijn kan eindelijk een plek krijgen, waardoor de zielsverbinding wordt hersteld en je weer voluit in het leven kunt staan.

Tijdens de opstelling krijg je inzicht in je gekwetste, overlevings- en gezonde deel.

Daarnaast word je bewust van overlevingspatronen. Bovendien geven we het gekwetste deel de gelegenheid om zich uit te spreken zodat het eindelijk kan aangeven wat het nodig had en hoe het was om niet gezien en gehoord te worden. Vervolgens kan het samenkomen met het overlevings- en gezonde deel.

Om het helingsproces volledig af te ronden kan middels een Soul Retrieval het afgesplitste zielsdeel worden teruggehaald, geheeld en worden geïntegreerd.

Hierdoor wordt de heelheid van de ziel opnieuw ervaren. Jij komt eindelijk thuis!


Kies voor een online opstelling via Skype of een fysieke 1 op 1 opstelling in ons Holistisch Centrum. Voor een sessie nemen we álle tijd en reserveren we dan ook 90 minuten.

Jouw investering € 95,=


Stop het voeden van jouw pijnlichaam

Blijf niet langer vasthouden aan trauma’s en geloven in jouw verhaal. Je kunt écht stoppen met het voeden van jouw pijnlichaam.

Je wil wel loslaten zeg je maar je weet niet hoe en tegelijkertijd voelt het zo donker allemaal.

Ook al voelt het rot, verhult het jouw werkelijke potentie en hou jij jezelf hiermee gevangen in slachtofferschap, je houdt vast. Koste wat het kost. Het is tenslotte jouw enige houvast. Loslaten is geen optie. Maar de prijs die jij betaalt is hoog.

En zeg eens eerlijk; het levert je íets op. Anders zou je het niet doen.

Lieve jij, het is zo duidelijk. Dit is niet wie jij bent. Hier spreekt slechts het behoeftige en gewonde kind in jou. Zie dat jij je aan háár vasthoudt omdat je hiermee het gevoel krijgt alsnog gezien te worden. Maar zij wil worden gezien.

Nu denk je dat het jouw behoefte aan erkenning is die nog kan worden vervuld.
Dat jij de aandacht kunt krijgen die je denkt te verdienen. Op momenten voel je je zelfs gedragen. Daarnaast hunker je naar oneindige troost en wil je zó ontzettend graag je verhaal laten horen. En zij moeten luisteren.

De zucht naar liefde en geborgenheid is groot.

In alles wat je ooit tekort bent gekomen, lijkt nu dan alsnog vervulling te komen. De valse hoop doet leven. In werkelijkheid ben je nog steeds alleen maar aan het overleven…

En wanneer aan al deze steun en verwachtingen getornd wordt, schiet je in de verdediging.
Want oh, wat doet het pijn om wederom niet gezien te worden. Wat raakt dat een diepe leegte en oude wonden. Dat raakt dat ene stuk.

Maar jij bent niet stuk. En de ander kan jou niet helen.

Het is de wanhoop die jou voortdrijft. Op zoek naar bestaansrecht.

Maar je bent er al. Jij behoeft geen toestemming noch bevestiging.

Het is allemaal aan jou.

Dus stop met het blijven zitten in het duister. Wachtend tot de ander het licht aan doet. Jíj bént jouw eigen licht.

En wanneer je dát eenmaal kunt zien, hoeft het nooit meer zo donker te zijn.


Het is tijd voor een nieuwe waarheid over jou…

Kun je maar niet vergeven? Dit is waarom en ontdek meteen hoe het wél werkt

“Vergeef hen, omdat zij niet weten wat zij doen.”

Hier klinken de woorden van Jezus terwijl hij bidt aan het kruis. Dit is een moment van vergiffenis. Niet voor zichzelf. Niet voor zijn eigen lijden. Jezus wist al dat vergeving niet iets is wat je kunt doen.

JE KUNT DE ANDER NIET VERGEVEN

Vergeving is een beladen thema waar we allemaal weleens of vaker in ons leven mee te maken hebben. En jij nu misschien nog steeds.

Wist je dat je de ander helemaal niet kunt vergeven?

Ook al denken we dat we de ander dienen te vergeven, vergeven is niet iets wat je doet. Maar hoe werkt het dan wel?

BEVRIJD JEZELF VAN OUDE PIJN

Meestal is het boosheid die ons in de weg staat om onszelf te bevrijden van diepe, oude pijn of om de ander vrij te pleiten. Veelal zit hier ook weerstand op. Het voelt als een soort goedkeuring en kwijtschelding voor hetgeen ons ooit is aangedaan.

We houden de ander bewust of onbewust verantwoordelijk. Daarmee creëren we een slachtoffer positie voor onszelf. Er is tenslotte sprake van een dader.

En in deze positie ontkrachten we onszelf vólledig.

KIES VOOR JE EIGEN LEVENSGELUK

Ook wanneer jij het bent die vergeven wil worden kun je soms een heel leven, tevergeefs en tegen beter in, eindeloos wachten op iets dat van buitenaf dient te komen. Hiermee geef je de regie over jouw leven compleet weg en leg je tevens jouw levensgeluk in handen van de ander.

Het idee dat jij pas weer verder kunt met jouw leven wanneer de ander vergeving heeft verkregen of gegeven, is een illusie. Bovendien weerhoudt het je van een vrij en onbelast leven.

Ook hier is sprake van een slachtoffer positie. Door de verantwoording van je af te schuiven of jezelf op te geven.

VERGEVEN; ZO DOE JE DAT

Bestaat er dan wel zoiets als vergeving?

Jazeker. Maar het is niet iets wat je doet. Vergeving ontstaat. Uit zichzelf. Wanneer eenmaal de verantwoording is genomen door jou of de ander waarbij men bereid is te kijken naar zichzelf en hetgeen zich werkelijk heeft afgespeeld en wat ieders rol daar in is geweest.

SPREEK JE UIT EN ERKEN JE NALATIGHEID

Heb jij iemand iets ontnomen of aangedaan waarbij alle ‘schuld’ bij jou ligt? Erken dit dan. Volledig. Neem de verantwoording op je en spreek je uit. Ja, ik ben verantwoordelijk. Dit is wat ik heb nagelaten of gedaan vanuit mijn overtuiging en kennis van dat moment.

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID

Zeg dit alleen wanneer je ook daadwerkelijk bereid bent de verantwoordelijkheid op je te nemen. Ongeacht wat de ander daarvan vindt. Doe dit niet met de verwachting empathie of mededogen te zullen ontvangen. Laat dat geen enkele rol spelen. Wees slechts bereid de volledige verantwoording op je te nemen.

VOEL WAT HET MET JE DOET

Voel wat het met je doet. Zonder jezelf kleiner te maken. Zonder medelijden. Jouw gevoel leidt je naar jouw ware zelf.

Zodoende zul je ook kunnen voelen wat het met de ander heeft gedaan. Zo ontstaat empathie. Voor beide. Want met jouw oprechtheid waarin jij jouw verantwoording volledig op je neemt, erken je wat er is gebeurd.

WERKELIJK ONTMOETEN

Je zult zien dat de ander zich gehoord en begrepen voelt. Dan kom je tot elkaar. En daar in die ruimte waarin je elkaar werkelijk ontmoet, ontstaat vergeving. Als vanzelf.

De woorden : “ik vergeef je” zijn hier overbodig want ze bevatten geen enkele toegevoegde waarde.

Het is al ver-geven. Door oprecht alle verantwoording op je te nemen is het aan jou gegeven. Daar waar het thuis hoort.

HET IS AAN JOU

Andersom hoeft jouw onschuld niet te worden bewezen. Je bent het al. Altijd al geweest. Het was immers niet tegen jou. Het is áán jou. Wacht niet met vergeving. Het is niet iets wat je kunt doen. Herinner je de woorden van de Grote Genezer; “Vergeef hen omdat zij niet weten wat zij doen”.

Vergeven, zo doe je dat. En dan wordt vergif vergiffenis.


nog iets uit te spreken?

Écht luisteren maakt het verschil

Met al mijn aandacht en liefde 
voor zielen klein en groot
Midden in het leven of in de naderende dood
luister ik naar het onuitgesproken woord
leg ik de waarheid bloot.

Daarvoor hoef ik niet te spreken
enkel maar te zijn
Oprecht te luisteren
naar het verhaal
achter de vreugde en pijn.

Soms voelen ze zich zo verlaten
en is het een lange weg
naar het vinden van een thuis
Of willen ze zomaar even praten
temidden van al het feestgedruis

Dan weer stuwt het verlangen
naar begrip en compassie ze voort
Voelen ze zich soms
door paniek bevangen
omdat ze het blijkbaar niet doen
zoals het hoort.

De hunkering naar verbinding
kan ze laten verdwalen
Zeker wanneer ze heel goed zijn
in zichzelf naar beneden halen

Dan voelen ze zich zo alleen
zó niet gezien en volledig onbegrepen
dan lijkt hun verhaal er één
uit de lucht gegrepen.

Ik raak juist zó vervuld
van het luisteren naar jou
Met véél geduld en liefde
maak ik van elke hartekreet
een juiste zinsopbouw.

Jouw verhaal
wordt verteld
en elk woord
leest
zodanig dat jij niet langer
wordt gekweld
door dat wat is geweest.

Telkens word ik diep geraakt
door wat de ziel
heeft meegemaakt
Onthul ik bijzondere verhalen
door in het diepste van de ziel
af te dalen
Op zoek naar alle ervaringen
geheimen en openbaringen.

Ik zie voorbij het masker
dwars door vele lagen
Kijk in de rauwe rand
en naar dat wat het daglicht
niet kan verdragen.

En soms
door dat ene woord
word ook ik
heel eventjes gehoord.

Want wanneer je écht
luistert
naar elkaar
is de ander ineens
heel zichtbaar.

En word ook jij
gezien en gehoord
ontstaat er tussen ons
een soort van toevluchtsoord
voor alles wat we kwijt willen
aan conflicten en geschillen.

Want jouw verhaal is het mijne.
Haar pijn is als het zijne.
Luisteren maakt ons héél stil.
Écht luisteren maakt het verschil.

Daniëlla van de Zande


“Want de ziel weet te spreken wanneer het hoofd niet luisteren wil. en zwijgt wanneer het hart wil voelen.
 
De kunst is te horen wanneer de stilte valt….”

Breek door je spirituele barrières met deze 4 tips

Wanneer je gestart bent met je spirituele zoektocht kun je tegen verschillende dingen aanlopen.
Je kunt moeite hebben om verbinding te maken met jouw innerlijke leiding. Tevens kan een gevoel van doel of richting missen in je leven nogal aanwezig zijn

Misschien worstel je met emotionele en/of mentale blokkades die jou belemmeren om je volledig te verbinden met jouw spirit. Ook kunnen twijfels en onzekerheden over jouw zelfbeeld en je overtuigingen je behoorlijk beïnvloeden.

Waar loop jij in jouw spirituele zoektocht tegen aan?

Breek door je spirituele barrières met de volgende 4 tips:1. Werk met een spiritueel of therapeutisch begeleider die jou ondersteunt bij het verkennen van jouw innerlijke gedachten, gevoelens en overtuigingen.

2. Laat je inspireren door het lezen van boeken en het deelnemen aan workshops en retraites om nieuwe inzichten te verkrijgen en jouw bewustzijn te vergroten.

3. Mediteer regelmatig en beoefen mindfulness om je geest te kalmeren en een dieper begrip van het zelf en de wereld te verkrijgen.

4. Vind jouw tribe. Een spirituele gemeenschap of groep van gelijkgestemden die jou steunen en inspireren in jouw zoektocht.

Het is belangrijk te realiseren dat ieders spirituele zoektocht uniek is en dat er geen enkel recept is dat voor iedereen werkt.
Dus blijf vooral ontdekken en experimenteren naar wat voor jou werkt.

Bij Masia Malagana vind je jouw tribe.
Hier vind je wat jij zoekt:

• Verbinding met jezelf en jouw innerlijke leiding
• Inzicht in jouw levensdoel en hoe jij deze kunt bereiken
• Een gevoel van vrede en innerlijke rust
• Vermindering van angst, stress en negatieve emoties
• Tools en technieken om jezelf te verbeteren en te laten groeien
• Verbinding en onvoorwaardelijke steun
• Aanmoediging en inspiratie


Hier is ruimte om te zoeken en te vinden. Bij ons kun je werkelijk ontmoeten en verbinden.